Förord till växtbeskrivningarna

Namnskyltarna i parken »

Hur bekanta sig med växterna »

Arbetsgruppen för växtbeskrivningarna »

« Arboretumin kasvit

 

I Arboretum Mustila växer otaliga växter bestående av över hundra olika barrträdsarter, omkring tvåhundra lövträd och buskar samt hundratals perenner. Däremot saknas en fullständig växtkatalog över arboretets växter.

Man har mycket grundliga kunskaper om merparten av planteringarna, men det förekommer dessvärre också bristfälliga uppgifter. Arboretets över 110-åriga historia innehåller mångahanda skeden med skiftande anteckningar.

I arboretet planteras ett flertal nya, för finska förhållanden också okända växter, och av dem klarar sig bara en del i längden. Vissa växter trivs så bra att de spontant förökar sig på området där det dessutom finns en riklig fritt förekommande och mångsidig växtlighet.

Namnskyltarna i parken

För besökarna har ett antal av växterna i parken utrustats med svarta namnskyltar. Namnskyltarna innehåller förutom växtens vetenskapliga namn ofta både de finsk- och svenskspråkiga namnen samt växtens ursprungsort eller härstamning.

De namngivna växterna kan på ett eller annat sätt anses centrala för Arboretum Mustila. De kan vara frågan om sällsynta rariteter eller sorter som trivs speciellt bra i parken eller om sådana växter som väcker parkbesökarens uppmärksamhet med sin habitus, blomning eller höstfärg.

Hur bekanta sig med växterna

Man kan bekanta sig med växterna i Arboretum Mustila antingen på egen hand eller genom guidade rundturer (se tjänster). En växtguide finns att tillgå på Kafeet. Ytterligare information om växterna i Arboretet kan hittas på våra hemsidor där vi har valt att beskriva de 500 växter som är försedda med namnskyltar i parken. Växtbeskrivningarna hittas på adressen www.mustila.fi/vaxter.

Arbetsgruppen för växtbeskrivningarna

Arbetsgruppen för växtbeskrivningarna

Växtbeskrivningarna har utarbetats i samband med det av EU finansierade projektet Meidän arboretum i samverkan med Arboretum Mustilas Vänner rf. I gruppen som producerade texterna ingick Osmo Jussila, Paula Kiuru, Kimmo L. Kolkka, Tarja Kolkka, Marjatta Laine, Seija Lehtinen, Jussi Lähteenmäki, Jaakko Saarinen, Susanna Simovaara och Kristian Theqvist.

Översättningar till engelska har gjorts av Tiina Vuori, Don Welsh och Susan Sinisalo samt till svenska av Gunnar Bauer, Inger Kullberg, Brita Svartström och Rainer Svartström.

Följande personer har bidragit med bildmaterial till växtbeskrivningarna, Osmo Jussila, Tarja Kolkka, Jukka Reinikainen, Jaakko Saarinen, Susanna Simovaara och Kristian Theqvist.

 

 


ely_fi.jpg

Abies sibirica -puistokyltti © Susanna