Kirjoituksia ja tutkielmia

Socker af lönn
Tigerstedt, A. F. 1921
Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 28: 9–11

Mustilan Kotikunnas I: havupuut
Tigerstedt, A. F. 
Acta Forestalia Fennica. 1922. 24(2): 1–231
Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo. 231 s. 

Mustilan Kotikunnas II: lehtipuut
Tigerstedt, A. F. 
Keskeneräinen, julkaisematon käsikirjoitus. Peter M. A. Tigerstedtin hallussa. 

Marschroute der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft durch das Pinetum in Mustila
Tigerstedt, A. F.
A.-B. F. Tilgmann. Helsingfors. 1925.

Dendrologins yttersta mål och medel
Tigerstedt, A. F.
Forstlig Tidsskrift 1926: 81–85

Pinus murrayana
Tigerstedt, A. F.
Forstlig Tidsskrift 1927: 31–48

Mustilan Kotikunnas
Eino Leinon kirjoittama fragmentti 1920-luvulta

III World Forestry Congress Excursion Guide to Arboretum Mustila
Anon. [Tigerstedt, C.G.]
Tilgmanns Tryckeri. 1949.

Arboretum Mustila
Tigerstedt, C. G.
julkaisematon (?) muistelmakäsikirjoitus, n. 1950

Utländka lövträd på Mustila
Forslund, Bo & Tigerstedt, Peter
Laudaturarbete. Helsingfors Universitet. 1959.

Mustilan Kotikunnas
Tigerstedt, Peter M. A.
Ankkapurha V, s. 48-56. Kymenlaakson osakunta. 1963.

Abies-lajien kasvu, viljely ja viihtyminen Mustilan arboretumissa
Ikävalko, Kari
Laudaturtyö. Helsingin Yliopisto. 1968.

Picea-suku Mustilan arboretumissa
Hämäläinen, Seppo
Laudaturtyö. Helsingin Yliopisto. 1969.

Dendrologiska experiment på Arboretum Mustila
Tigerstedt, P. M. A. 
Lustgården 1970: 141–174

Rhododendron brachycarpum D.Don ex Don ssp. tigerstedtii eine neue Unterart
Nitzelius, Tor 1970
Deutsche Baumschule 22(7): 207–212

Rhododendron brachycarpum D. Don ex Don ssp. tigerstedtii a new subspecies
Nitzelius, Tor 1972
Journal of the American Rhododendron Society: Vol. 26 no. 3

A tentative list of plants growing in the Arboretum Mustila (PDF 8,23 Mt / PDF 544 kt)
Alanko, Pentti
Käsikirjoitus. 1972.

Arboretum Mustila: Kotikunnas [opaskirja]
Anonyymi [Axel ja/tai P.M.A.Tigerstedt]
Painovalmiste. Helsinki. 1982.

Arboretum Mustila: parhaiten menestyneet puut ja pensaat
Tigerstedt, Peter M. A. & Uosukainen, Marjatta
artikkelisarja Puutarha-lehdessä 1981–1983.

Arboretum Mustila 1986 [guide in English]
Tigerstedt, P. M. A. (editor)
Publication of the Finnish Dendrological Society, Vol. 2. Helsinki. 1986.

Breeding of frosthardy rhododendrons
Uuosukainen, Marjatta & Tigerstedt, P. M. A. 1988
Journal of Agricultural Science in Finland 60: 235-254

Arboretum Mustila: svensk vägledning
Tigerstedt, Axel 
Arboretum Mustila Stiftelsen 1990. 24 s. 

Mustila Arboretum as a centre for introducing and breeding shrubs and trees
90th Anniversary Jubilee Symposium of Mustila Arboretum [artikkelikokoelma]
Moisio Manor 19-21 August / Yliopistopaino 1992

Pohjoisen Amerikan lehtipuita Suomeen - siemenkeruumatka Suurten Järvien länsipuolelle
Reinikainen, Jukka
Sorbifolia vol. 25 (1994) no. 1: 37–46.

Breeding cold-hardy rhododendrons
Tigerstedt, P. & Uosukainen M. 1996 
Journal of the American Rhododendron Society 50 (4): 185-189

Arboretum Mustila: Retkeilyopas
Johansson, Jari
Mustilan kotikunnassäätiö. 1998. Kuvitettu ja täydennetty painos 2002. 

Mustilanalppiruusun tarina
Hagman, Max. & Autio, Antti
Sorbifolia vol. 30 (1999) no. 1: 25–30.

Siemenkeruumatka itäiseen Pohjois-Amerikkaan 1996
Autio, Antti
Sorbifolia vol. 30 (1999) no. 2: 87–102.

Arboretum Mustila - 100 år av dendrologi
Autio, Antti & Hagman Max.
Lustgården 2002: 49–56.

Mustilan III siemenkeruuretki Kanadaan
Autio, Antti
Sorbifolia vol. 34 (2003) no. 2: 72–81.

Ulkomaisten havupuulajien luontainen uudistuminen Arboretum Mustilassa
Lampinen, Elisa
Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, metsätalouden koulutusohjelma. 2007.

Mustilan arboretumin siemenkeruumatka Slovakiaan 2.–7.10.2005
Ujula, Juha
Sorbifolia vol. 41 (2010) no. 4: 173–184.

Pihtakirvojen esiintyminen Arboretum Mustilassa
Roimola, Heli
Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, metsätalouden koulutusohjelma. 2010.

Lumoava metsäpuisto: Arboretum Mustila
Laine, M. & Kolkka, K.L. & Lähteemäki, J & Saarinen, J.
Arboretum Mustilan ystävät ry. 2010

Arboretum Mustilassa viljellyt tammet
Saarinen, Jaakko & Autio, Antti
Sorbifolia vol. 43 (2012) no. 4: 148–170.

Arboretum Mustila: retkeilyopas
Saarinen, Jaakko
Mustilan Kotikunnassäätiö. 2013

Arboretum Mustilan metsäperennaistutusten kartoitus
Kanervo, Katja
Opinnäytetyö. Hämeen Ammattikorkeakoulu, Lepaa, puutarhatalous. 2016.

Mustilan arboretumin varttuneiden havupuuistutusten menestyminen ja fenotyyppinen vaihtelu
Turunen, Tuuli
Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 2020.