Lövträd och buskar

I Arboretum Mustila växer omkring 200 lövträdsarter och hundratals buskar av vilka vi endast presenterar ett begränsat antal. Vi har tagit med de lövträd, buskar och vedartade rankor som mest förekommer i parken samt ytterligare ett antal rariteter och intressanta försöksväxter.

Lövträd och buskar släktesvis i alfabetisk ordning:

 

Acer palmatum ssp. amoenum