Taimi- ja siemenmyynti

Jo yli sadan vuoden ajan on Arboretum Mustila etsinyt ja kokeillut ilmastossamme kestäviä ulkomaisia kasvikantoja. Mustilan siemenhinnaston runko ovat Arboretumin parhaista metsiköistä ja koeistutuksista kerätyt siemenet. Valikoimaa on täydennetty muilla hyväksi havaituilla kotimaisilla lisäyslähteillä sekä ulkomailta hankituilla uusilla koesiemenerillä.

Vaikka Arboretum ei ole varsinainen taimitarha, siellä kasvatetaan runsaasti taimia koeistutuksia varten. Suurimmista eristä myydään taimia myös harrastajille, jotta uudet kasvit saataisiin laajempaan kokeiluun. Pyrimme myös pitämään jatkuvasti valikoimassa niitä Arboretumissa hyvin menestyneitä puita ja pensaita, joita ei juuri missään muualla ole myynnissä. Tällaisia ovat esimerkiksi monet vaahtera- ja pihtalajit. Myytävät taimet ovat enimmäkseen metsänistutus- ja jatkokasvatuskokoisia kenno- ja astiataimia. 

Siemenhinnasto

Taimimyynti

Tilaukset: Arboretumin toimistosta