Kuukauden kasvi

Arboretumiin keväällä 2012 laadittu 500 tärkeimmän kasvin tietopankki kaipaa jo sekä päivittämistä että täydentämistä, sillä arboretumin kasvillisuus kehittyy, ja kasveista opitaan jatkuvasti uutta. Päivitystyo on havupuiden osalta tehty kevättalvella 2021. Lehtipuiden osalta päivitystyö odottaa arboretumin uusien verkkosivujen valmistumista.

Uusien kasvien osalta kuvauksia on päätetty alkaa täydentää yhdellä kasvilla kuussa. Tarkoitus on nostaa esiin erityisesti uutuuskasveja hieman sesongin mukaisesti:

5/2024: Rhododendron 'Suomi 100', keltainen alppiruusulajike
6/2024: Rhododendron 'Eric Tigerstedt', keltainen alppiruusulajike
7/2024: Castanea dentata, amerikankastanja

Tyylillisesti nämä uudet kasvikuvaukset tulevat hieman poikkeamaan aiemmista. 500 kasvikuvauksen alkuperäinen tehtävä oli palvella puistossa kävijöitä QR-koodien välityksellä. Uudet kasvikuvaukset ovat tarkoituksella informatiivisempia myös kasvien historiaa ja käyttöä koskien, tinkimättä kuitenkaan ymmärrettävyydestä ja mielenkiintoisuudesta.